Bárta & Bárta
Jeronýmova 136
Lomnice nad Popelkou
matej@bartabarta.cz

© Bárta & Bárta, 2016
d & m © Matěj Bárta, 2016
NOVINKY
NABÍZÍME
REALIZACE
OCENĚNÍ
REFERENCE
E-OBCHOD
KONTAKT
Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku 17. století do druhé poloviny 18. století. Poukazuje na specifičnost rozsáhlé umělecké produkce regionu, kdy vedle regionálních umělců jsou sledováni tvůrci jako Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun či Jan Blažej Santini-Aichel a jejich odkaz, s nímž se vyrovnávali jak jejich lokální současníci, tak i nadcházející umělecká generace. Některá díla jsou zde prezentována zcela poprvé.
Kromě obsáhlých studií zaměřených na uměleckohistorickou reflexi regionu, barokní malířství, nástěnnou malbu, řezbářskou a sochařskou tvorbu, umělecké řemeslo a architekturu, doprovázených množstvím vyobrazení, jsou vybraná díla analyzována v samostatných heslech. Bohatě ilustrovaná velkoformátová publikace je výsledkem práce týmu historiků z předních institucí České republiky.
Kniha je vydána u příležitostí stejnojmenné výstavy v Masných krámech v Plzni.

Editoři: Andrea Steckerová, Štěpán Vácha
Autoři: Jakub Bachtík, Richard Biegel, Irena Bukačová, Viktor Kovařík, Hedvika Kuchařová, Petr Macek, Martin Mádl, Jan Mergl, Andrea Steckerová, Terezie Šiková, Jan Štěpánek, Libor Šturc, Štěpán Vácha, Petra Zelenková
Nakladatel: Studio JB v Lomnici nad Popelkou ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni
Grafická úprava: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta
Počet stran: 364
Vazba: V 8
Rok vydání: 2015

Doporučená cena: 1 200,- Kč
–AKCE – Naše cena: 620,- Kč

ISBN: 978-80-86512-56-3

>>> [ koupit ]


Praha letem po sto letech

Fotografie: Jaroslav Bárta, Zdeněk Helfert, Daniela Horníčková, Ivan Lutterer.
Texty: Ivan Dejmal, Libor Jůn, Jiří T. Kotalík.

Reprezentativní fotografická publikace 75 dvojic fotografií z let 1898 a 1998. Pohledem na staré fotografie se vracíme do minulosti, abychom návratem na stejná místa po sto letech mohli zjistit k jakým proměnám došlo, a mohli uvažovat o tom co znamenají.
Fotografie Prahy byly obsaženy v publikaci Letem českým světem 1898/1998, avšak teprve jejich seřazením do jedné knihy vzniká ucelená představa o proměně Prahy. Dvojice fotografií jsou pořízeny ze stejných stanovišť, za stejných technických a světelných podmínek, aby byly objektivním srovnáním dvou dob. Snímky jsou doplněné o údaje vztahující se ke dvěma sledovaným časovým rovinám. Vzhledem k časovému odstupu od posledních snímků lze i pozorovat jak se fotografovaná místa změnila ke dnům dnešním.

Vydalo Studio JB v roce 2006, grafická úprava Bárta & Bárta,
160 stran, 150 černobílých fotografií, formát 31 x 30 cm, česky, vázaná vazba.

Doporučená cena:
990,- Kč
–AKCE – Naše cena: 160,- Kč

ISBN 80-86512-37-1


>>> [ koupit ]


Ivan Lutterer (1954–2001)
Fotografická monografie představuje dosud nepublikované fotografické dílo předčasně zesnulého autora. Ivan Lutterer s vysokou obrazovou kulturou zachycuje citlivě situace zcela všední, obyčejné, které jsou esencí českého bytí v té době. Jemné dotyky reality s o to větší výpovědní silou poodkrývají významy skryté v tom každodenním, v tom co je přehlížené, opomenuté, na okraji. V knize jsou např. fotografie ze souborů Stromovka (1975), Malá říčka (1975), Rýchory (1978), Malostranské dvorky (1976–1991), Děti (1983), Karneval (1979–1980), Boudy (1978–1980), Silvestr (1980–1981), Praha 1991–1991.

Vydalo Studio JB v roce 2014
Formát 240 x 297 mm, 160 stran, vazba V8, 115 černobílých fotografií, editor Jaroslav Bárta, text Helena Musilová, překlad Derek Paton, čeština a angličtina

Doporučená cena: 550,- Kč
–AKCE – Naše cena: 250,- Kč

ISBN 978-80-86512-53-2

>>> [ koupit ]


Rudolf Volráb (1933–1969)
Monografie malíře, kreslíře a grafika Rudolfa Volrába shrnuje tvorbu předčasně zesnulého progresivního umělce, jehož odvážně barevná díla a nekonvenční přístupy v práci s figurou a prostorem výrazným způsobem zasáhly do českého výtvarného dění konce šedesátých let 20. století. Představuje Rudolfa Volrába jako sebevědomého a progresivního autora, kterému právem patří důležité místo v příběhu českých dějin umění.

Vydalo Studio JB v roce 2013
Formát 230 x 290 cm, vázaná vazba s přebalem, 168 stran,
129 reprodukcí, editor Jaroslav Bárta, texty Helena Musilová
a Marie Klimešová, úplný soupis díla, angl. resumé.

Doporučená cena: 790,- Kč
–AKCE – Naše cena: 250,- Kč

ISBN 978-80-86512-52-5

>>> [ koupit ]


ERWIN RAUPP – Moravská Hellas 1904
Erwin Raupp (1863–1931) byl jedním z prvních a nejvýznamnějších secesních fotografů. Kniha představuje všechny dosud známé fotografie uložené ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Národního muzea v Praze, které Erwin Raupp pořídil během svého pobytu na Moravském Slovácku v roce 1904. Rauppův soubor podává obraz lidové kultury v každodenním i svátečním životě a je jedním z prvních ucelených uměleckých dokumentů na světě. Texty Antonína Dufka, Heleny Beránkové a Andrease Kraseho uvádějí Erwina Rauppa a jeho dílo do souvislostí uměnovědných a etnologických.

Vydalo Studio JB v roce 2010
Formát: 23 x 31 cm, 240 stran, česky, německy, anglicky, pevná vazba.

Doporučená cena: 870,- Kč
–AKCE – Naše cena: 250,- Kč

ISBN-EAN: 978-80-86512-47-1

>>> [ koupit ]


.
Starou Prahou Jana Minaříka

Text Pavla Státníková, fotografie Ondřej Polák

Obrazy malíře Jana Minaříka (1862–1937)  s náměty mizející Prahy let 1880-1937 jsou v publikaci konfrontovány se současnými barevnými fotografiemi pořízenými z míst identických s malířovým stanovištěm. Náměty pro svá díla nacházel Jan Minařík zejména v historických pražských městech postižených rozsáhlou a zničující pražskou asanací na přelomu 19. a 20. století, proto jeho obrazy zachycují ponejvíce některé oblasti na Starém Městě pražském, v Židovském Městě a v pražském Podskalí. Autorem fotografií je Ondřej Polák, autorkou koncepce a textové části knihy Pavla Státníková. Kniha tvoří pandán ke knize Starou Prahou Václava Jansy, vydané v roce 2008.

Vydalo Studio JB v roce 2009, grafická úprava Bárta & Bárta,
224 stran + příloha mapa, 22,5 x 31 cm, česky, vázaná vazba

Doporučená cena: 760,- Kč
–AKCE – Naše cena: 479,-

ISBN - EAN:
978-80-86512-45-7

>>> [ koupit ]


Starou Prahou Václava Jansy

Text Pavla Státníková, fotografie Ondřej Polák

Půvabné akvarely Václava Jansy zachycují zajímavá místa a zákoutí Prahy na přelomu 19. a 20. století ještě před rozsáhlou asanací, která výrazně změnila tvář města. Současné fotografie Ondřeje Poláka pořízené ze stejných míst zaznamenávají výraznou proměnu, která je konkrétně popsána v textech
Pavly Státníkové.

Vydalo Studio JB v roce 2008, grafická úprava Bárta & Bárta,
240 stran + příloha mapa, 22,5 x 31 cm, česky, vázaná vazba, vydání první.

Doporučená cena: 760,- Kč
–AKCE – Naše cena: 250,- Kč

ISBN - EAN: 978-80-86512-38-9

>>> [ koupit ]


Český svět 1948–1989

Od pádu komunismu v tehdejším Československu už uplynulo 17 let a mnoho projevů té doby lze vysledovat ve společnosti dodnes. Jsou zde, někdy i nenápadně, zakonzervovány a jsou tak připomínkou oné doby.

Na fotografiích chce kniha zaznamenat dnešní podobu minulou érou oslavovaných počinů, ukázat jaká je jejich současná funkce, jak působí a jakou roli plní v dnešní společnosti. Kniha si bude všímat také věcí, které neměly ideologický charakter, ale které nějakým způsobem českou a moravskou krajinu změnily. Všechny tyto okolnosti bude kniha současně sledovat na textech, jednak dobových materiálech nejrůznějšího charakteru, jednak i textech z jiných dob, které se nějak vztahují k danému místu či tématice. Výčtem nejvýznamnějších událostí jednotlivých let, konfrontací textů a fotografií chce kniha poukázat na projevy doby a na to, jak jsou zakonzervovány v současné společnosti, co znamenají dnes. Kniha by tak měla být jakousi kronikou jednotlivých let, jejich výraznou připomínkou i varováním.

Vydalo Studio JB v roce 2008, grafická úprava Bárta & Bárta,
176 stran, 23,7 x 32,5 cm, česky, vázaná vazba, vydání první.
Naše cena: 590,- Kč

ISBN - EAN: 978-80-86512-40-2

>>> VYPRODÁNO


Ivan Lutterer, Panoramatické fotografie

Fotografie: Ivan Lutterer
Texty: Anna Fárová, Václav Sokol
Překlad: Derek Paton

Kniha panoramatických fotografií z let 1984–1991(pořízených fotoaparátem Kodak, kterým fotografoval Josef Sudek) v nichž Ivan Lutterer zachycuje místa známá i zapomenutá, poznamenaná lidskou aktivitou a časem. Soubor výjimečně citlivých a neokázalých snímků z Prahy a z dalších míst podává ucelený obraz o společnosti a době.

Vydalo Studio JB v roce 2004, grafická úprava Jaroslav Bárta,
160 stran, 127 černobílých fotografií, formáf 30 x 24 cm, česko-anglická verze, vázaná vazba, vydání první.

Doporučená cena: 690,- Kč
–AKCE – Naše cena: 160,- Kč

ISBN 80-86512-25-8

>>> [ koupit ]


Místa hodná paměti

Koncepce: Jaroslav Bárta, Petr Čornej, Kateřina Dejmalová
Fotografie: Jaroslav Bárta, Jaromír Čejka, Zdeněk Helfert, Daniela Horníčková,
Jan Malý, Bohumír Prokůpek, Filip Skalák, Pavel Štecha, Petr Zinke

Současné fotografie 90 míst, která se stala symbolem českých dějin.
U fotografií jsou shrnuty dějinné události, jež se k danému místu pojí, a dobové svědectví nebo pozdější historická či literární reflexe k jedné z nich.

Vydalo Studio JB ve spolupráci s Českou komorou architektů v roce 2002, grafická úprava Jaroslav Bárta, 200 stran, 90 černobílých fotografií, formát 23 x 32 cm, česky, vázaná vazba, vydání první.
Doporučená cena: 690,- Kč
Cena u České komory architektů 660,- Kč
Naše cena: 660,-
ISBN 80-86512-19-3

>>> VYPRODÁNO


Příběh drobných památek

Text: Tomáš Hájek, Irena Bukačová
Fotografie A. Dvořáková, B. Holomíček, J. Kovařík, V. Podestát
Kresby Ladislav Stehlík

Souhrnné zpracování tématu drobných památek a jejich významu v historii
a v dnešní společnosti posuzované z r?zných hledisek.

Vydalo Studio JB ve spolupráci s Českou komorou architektů
a Společností pro krajinu v roce 2001 jako 1 svazek edice Krajina domova, grafická úprava Jaroslav Bárta, 144 stran, formát 18 x 23 cm, brožovaná vazba
s přebalem, vydání první.
Doporučená cena: 233,- Kč
Cena u České komory architektů 130,- Kč
Naše cena: 130,-

ISBN 80-900903-9-7

objednávky prosím přímo na: matej@bartabarta.cz


Tvář naší země – krajina domova

Koncepce: Jaroslav Bárta, Kateřina Dejmalová, Jiří T. Kotalík

Kniha je procházkou českou krajinou v literárních textech, básních, obrazech a fotografiích od významných spisovatelů, básníků, malířů a fotografů. V knize jsou tak např. ukázky z textů od J. Š. Baara, K. Čapka, J. Čepa, F. Hrubína, J. Johna, K. Klostermanna, B. Němcové, O. Pavla, J. Skácela, L. Stehlíka, A. Stiftera, J. Tomečka, J. Vrby, J. Zahradníčka, reprodukce obrazů od malířů A. Bubáka, B. Havránka, A. Hudečka, A. Chittussiho, F. Kavána, J. Mařáka, J. Navrátila, O. Nejedlého, J. Průchy, V. Rabase, M. Rittsteina, A. Slavíčka, J. Šímy, J. Váchala, J. Zrzavého a fotografie od J. Eckerta, J. Feyfara, J. Jeníčka, K. Kuklíka, J. Lauschmanna, B. Prokůpka, J. Reicha, M. Spurného, J. Sudka, E. Wiškovského a dalších autorů.

Vydalo Studio JB ve spolupráci s Českou komorou architektů v roce 2001, grafická úprava Jaroslav Bárta, 232 stran, 39 barevných reprodukcí obrazů a 61 černobílých a barevných fotografií od významných autorů, formát 22,5 x 29,5 cm, česky, vázaná vazba v plátně s přebalem, vydání první.
Doporučená cena: 420,- Kč
Naše cena: 420,-
ISBN 80-900903-8-9

>>> VYPRODÁNO


U nás: 1968–1990 / In our Country: 1968–1990

Fotografie: Pavel Štecha; Texty: Ivan Hoffman, Antonín Dufek
Překlad: Derek Paton

Kniha fotografií Pavla Štechy, doprovázená texty Ivana Hoffmana, zaznamenává historické i všední události let 1968–1990  a podává tak výpověď o povaze, mentalitě a životním stylu české společnosti v uplynulých letech. Studie Antonína Dufka zhodnocuje význam práce Pavla Štechy v kontextu české fotografie.

Vydalo Studio JB v roce 2001, plátěná vazba s ražbou a přebalem, grafická úprava Jaroslav Bárta, 136 stran, 107 fotografií, vázaná vazba, vydání první.

Doporučená cena: 860,- Kč
–AKCE – Naše cena: 129,- Kč

ISBN 80-86512-10-X

>>> [ koupit ]


Letem českým světem 1898 / 1998

Fotografie: Jaroslav Bárta, Zdeněk Helfert, Daniela Horníčková, Ivan Lutterer, texty: Ivan Dejmal, Libor Jůn, Jiří T. Kotalík, Předmluva: Václav Havel, Historická studie: Pavel Scheufler

Kniha je zařazena do publikace nejkrásnějších fotografických knih světa od Martina Parra, Gerry Badgera: „The Photobook: A History volume II“.

Reprezentativní publikace zachycuje proměnu různých míst dnešní České republiky na 373 fotografiích pořízených v odstupu sta let ze stejných stanovišť
a za shodných technických podmínek jako byly snímky v publikaci vydané J. R. Vilímkem v roce 1898. Dvojice fotografií jsou doprovázeny texty se základními informacemi a faktografickými údaji vztahujícími se k roku 1898 a 1998. 127 fotografií, u kterých v současnosti nebylo možné pořídit snímky odpovídající původním podmínkám je reprodukováno samostatně v závěru knihy. Kniha byla oceněna na knižním veletrhu Libri ´99 za nakladatelský počin.

Vydalo JB v roce 1999, 672 stran, grafická úprava Jaroslav Bárta, seznam původních fotografií, místopisný rejstřík, formát 31 x 29 cm, vázaná plátěná vazba s ražbou, vydání první.
Naše cena: 3 500,-
ISBN 80-900903-6-2

>>>VYPRODÁNO


Český člověk / Czech People fotografie z let 1982–1996

Fotografie: Jan Malý, Jiří Poláček, Ivan Lutterer
Texty: Anna Fárová, Kristián Suda
Překlad: Derek Paton

Fotografická publikace portrétů lidí pořízených velkoformátovým přístrojem
v pouličním ateliéru na různých místech České republiky je zároveň obecnou výpovědí o nás a společnosti. Kniha získala 2. cenu v soutěži Ministerstva kultury Nejkrásnější kniha roku 1997.

Vydal Jaroslav Bárta Studio JB v roce 1997, grafická úprava Clara Istlerová, 208 stran, 194 černobílých fotografií, formát 23,5 x 33 cm, česko-anglická verze, vázaná vazba v plátně s ražbou a vlepenou fotografií, vydání první.

Doporučená cena: 780,- Kč
–AKCE – Naše cena: 490,- Kč

ISBN 80-900903-4-6

>>> [ koupit ]