Obchodní podmínky prodej fyzického zboží

1. Práva a povinnosti prodejce Bárta&Bárta


Prodejcem je Matěj Bárta, Bárta&Bárta, Černá 14, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 IČ: 739 949 87, DIČ: CZ7711160193
 

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dní od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka která je povinnou součástí objednávkového formulářie. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro knihovny a knihkupce) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícímu
 

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží na číslo účtu ze kterého bylo zboží zaplaceno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Bárta&Bárta, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 

d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

2. Práva a povinnosti nakupujícího


a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu a správnou e-mailovou adresu na kterou mu bude doručena faktura k proplacení. Případně i telefonní kontakt pro komunikaci.

b) Nakupující zaplatí e-mailem doručenou fakturu na objendané zboží dle pokynů na faktuře do 14 dnů od odeslání faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

c) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží.

d) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 e) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku Bárta&Bárta, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno: jméno, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mail.